آموزش کار با قسمت کاربران و مشتری ها در وردپرس و وکامرس

فهرست مطالب

آموزش کار با قسمت کاربران و مشتری ها در وردپرس و وکامرس

 

حذف کابران

اضافه کردن کاربر

تغییر مشخصات کاربر

تغییر اطلاعات ورود کاربر

ثبت ديدگاه